Zájmové kroužky

Žáci mají možnost vybrat si z těchto zájmových útvarů:

Přihlášky lze  předat třídním učitelům, začátek činnosti kroužků v týdnu od 2.10.2017

Název

Pro koho

Termín

Vedoucí

Atletika

2.-4. třída

čtvrtek 13.15 - 14.15 hodin

pí.Cieslarová

Atletika

5.-9. třída

středa 14.15 - 15.15 hodin

p.Šesták

Dráčci - tvoření

1.-9. třída

středa 15.30 - 16.30hodin

pí.Gelnarová

Dráčkové-plavání

1.-9. třída

úterý 18.30 - 19.30 hodin

pí.Gelnarová zahájení 3.týden v říjnu

Plavecký kroužek

3.-4. třída

středa 15.00 - 16.00 hodin

p.Fuchs zahájení 3.týden v říjnu

Rybářský kroužek

pro pokročilé

pondělí 15.00 - 16.30 hodin

p.Soukup

Rybářský kroužek

pro začátečníky

středa 16.00 - 17.00 hodin

p.Hladík zahájení 2.týden v říjnu

Aerobik

3. -4. třída

středa 14.15 - 15.00 hodin

Mgr.Jakešová

Výtvarný kroužek

1.-5. třída

úterý 14.10 - 15.45hodin

Mgr.Vojtíšková

Volejbal

6.-9. třída

úterý 15.45- 17.15 hodin

Mgr.Bicek

Volejbal

6.-9. třída

čtvrtek 15.00 - 16.30 hodin

Mgr.Bicek

Stolní tenis

2.-9. třída

středa 17.00 - 19.00 hodin

p.Lepeška

Herní kroužek

1.-9. třída

pátek 13.45- 14.45hodin

Mgr.Temiaková

Flétničky

1. -5. třída

pondělí 13.20 - 14.00 hodin

Mgr.Vysušil

Dovedné ruce

1. třída

čtvrtek 12.00 - 13.00 hodin

Mgr.Blažková

Logopedie

1. třída

čtvrtek 12.00 - 13.00 hodin

Mgr.Šebestová zahájení bude upřesněno