Úvod
Družina Jídelna Historie

Školní jídelna

Základní informace
Výdej a prodej
Přihlášení a odhlášení
Ceny stravného
Provozní řád ŠJ
Alergeny v potravinách
KontaktZákladní informace

Školní jídelna je zařízení sloužící především pro zajištění stravování žáků základní a mateřské školy. Mimo tuto hlavní činnost zajišťuje také závodní stravování pro zaměstnance školy a byla jí zřizovatelem povolena i doplňková činnost, která je využívána k zajištění stravování cizích strávníků, především důchodců a maminek na mateřské dovolené. Také pečovatelská služba využívá našich služeb pro své klienty. Obědy pro mateřskou školu zajišťujeme od 1.9.2006.

Školní jídelna se nachází v budově (pavilonu) mezi tzv. starou a novou školou . Kancelář školní jídelny je umístěna v přízemí budovy, vpravo po vstupu hlavním vchodem. Jídelna a kuchyně se nacházejí v 1. patře. Veškeré informace a sdělení jsou umisťovány na nástěnce  ŠJ u prodejního okénka a na vstupních dveřích do budovy.

Jídelna nabízí 1 menu.

K 1.1.2015 máme přibližně 430 strávníků, z toho cca:

zpět


Výdej a prodej

Výdejní doba je od 11.00 do 14.00 hod. Ve výjimečných případech, např. zkrácení školního vyučování, je výdejní doba upravena, oznámení o změně je vždy předem vyvěšeno.

Aktuální jídelní lístek na dva týdny  je umístěn na nástěnce ŠJ a v jídelně, dále na internetových stránkách školy.Jídelna si vyhrazuje právo na jeho případné změny.

Stravu nelze z hygienických důvodů vydávat současně do jídlonosičů a na talíře, proto je pro výdej do jídlonosičů vyhrazena doba od 11.00 do 11.25 hod. Pokud si strávníci z vážných důvodů nemohou v tomto čase oběd sami vyzvednout, pro tento účel je vyhrazen před jídelnou speciální stůl, kde mohou jídlonosič zanechat a do 14.00 hod. vyzvednout naplněný. Jídlonosič musí být vždy označen jménem. Obědy vydané do jídlonosičů jsou určeny k okamžité spotřebě.

Obědy se prodávají vždy v posledním týdnu měsíce na měsíc následující, upřesnění termínu prodeje je vždy vyvěšováno na nástěnce ŠJ a na vstupních dveřích budovy.

Zaplacení stravného je možno provádět v hotovosti u okénka ŠJ nebo bezhotovostní platbou - trvalým příkazem z vašeho účtu.

Pokyny pro trvalý příkaz:  aktualizováno k 1.9.2017

 1. Trvalý příkaz k úhradě se splatností do 20. dne v měsíci pro měsíc následující, pro celkem 10 měsíců v roce - srpen až květen, tedy mimo června a července. Pokud vám peněžní ústav vyhotoví příkaz pouze na celý rok, budou vám přeplatky za hlavní prázdniny vráceny v hotovosti ve ŠJ.
 2. Variabilní symbol je evidenční číslo žáka, které vám na požádání sdělíme
 3. Číslo účtu ZŠ Větřní: 503106544/0600
 4. Platba je stálá - zálohová :
                 pro žáky ZŠ
  • I. kategorie 7-10 let -     500,- Kč
  • II. kategorie 11-14 let -  540- Kč
  • III. kategorie 15 a více - 580,- Kč
         pro děti MŠ
  • I. kategorie 3-6 let -    720,- Kč
  • II. kategorie 7 a více - 760,- Kč

Vyúčtování záloh za skutečně odebrané obědy probíhá v hotovosti ve ŠJ vždy k 30.6. a 31.12., je však možno i kdykoliv během školního roku.

zpět


Přihlášení a odhlášení

Přihlášení a odhlášení stravy je nutno provádět vždy den předem do 14.00 hod., a to buď osobně nebo telefonicky na č. tel. 380 732 100.

Stravování žáků ve ŠJ je omezeno pouze na dobu jejich pobytu ve škole. Tzn. v době jakýchkoliv školních prázdnin, ředitelského volna nebo nemoci nemají žáci nárok na školní stravování a rodiče musí zajistit stravování jiným způsobem, např. ve školní jídelně za plnou cenu cizího strávníka. Pouze první den nemoci je možné vyzvednout oběd do přinesených jídlonosičů, další obědy musí být odhlášeny. Neodhlášené obědy budou přeúčtovány za plnou cenu cizího strávníka a nevyzvednuté obědy propadají bez nároku na vrácení peněz.

zpět


Ceny stravného platné od 1.9.2017

Žáci jsou zařazováni do kategorií dle vyhlášky o školním stravování podle toho, jakého věku dosáhnou v daném školním roce, přičemž školní rok trvá od 1.9. do 31.8., tedy včetně hlavních prázdnin.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Kategorie

Věk - počet let

Sazba Kč za oběd

I.

7-10

25

II.

11-14

27

III.

15-18

29

cizí strávníci

 

66

cizí strávníci

důchodci

56

MATEŘSKÁ ŠKOLA

Kategorie

Věk
počet let

Přesnídávka
sazba Kč

Oběd
sazba Kč

Svačina
sazba Kč

Celodenní
sazba Kč

I.

3-6

8

20

8

36

II.

7-10

8

22

8

38

 
zpět

Kontakt

Říčařová Naděžda
vedoucí školní jídelny

Adresa:
Základní škola a Mateřská škola Větřní
školní jídelna
382 11 Větřní 232

Telefon: 380 732 100

zpět