Úvod
Družina Jídelna Historie

Základní škola

Základní škola je plně organizovanou školou s 10 třídami na prvém stupni a 6 třídami na stupni druhém. Školu navštěvuje v průměru 320 žáků. Učitelský sbor tvoří ředitel školy, zástupce ředitele školy, 20 učitelů a 3 asistentky pedagoga..

1.      Vzdělávací program školy
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Novelizace dokumentu: 1. 9. 2013 číslo dokumentu ŠVP ZV 01092013

Výuka anglického jazyka jako povinného předmětu od 3.ročníku v jazykové multimediální učebně,
výuka německého jazyka od 8. ročníku

2.      Profilace školy a další aktivity

-          výuka práce s počítačem v odborné učebně  v rámci povinného předmětu Informatika ve 4. až 6. ročníku, formou volitelného předmětu Informatika od 7. do 9. ročníku

-         mimoškolní zájmová činnost dětí v kroužcích školy s  sportovním, rybářským, všeobecným zaměřením.

- vybavení školy učebnami s interaktivní tabulí

- škola je zapojena do výzvy EU peníze školám

3. Kurzy
      3. a 4.ročníky  - plavecký výcvik                          
   
    8. ročník   - lyžařský výcvik

 

 

zpět