Cestovatel Tomáš Kubeš ve škole

  

 Ve středu 19.2.2014 proběhla ve škole zajímavá beseda s cestovatelem Tomášem Kubešem na téma Africká mozaika.Děti byly seznámeny s obyvatelstvem Afriky a jejich zvyky. Dozvěděly se i informace o netradičních pokrmech, dopravě v Africe, cestovatel jim rovněž přiblížil podmínky v afrických školách.


Výkresy žáků třídy 4.A na téma Africká mozaika.